• Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW
     
  • Een koper heeft in beginsel het recht om een bestelling te retourneren. Binnen 14 dagen na ontvangst, kan de koper het artikel retour melden middels onderstaande modelformulier. U heeft vervolgens nog 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk terug te zenden. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de consument.

Feestfirma vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Feestfirma in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Feestfirma aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Feestfirma gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Heliumshop
Zuiderkruisweg 31
8938 AP Leeuwarden
Nederland
Tel: 058 280 4422
Email: info@heliumshop.nl
   

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

-          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
-          Bestelnummer
-          [Naam consumenten(en)]
-          [Adres consument(en)]
-          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

 Heliumtabel
In onderstaande tabel kunt u precies zien hoeveel ballonnen u kunt vullen met welk heliumproduct, zo maakt u de juiste keuze.

Heliumfles voor 12 ballonnen
Heliumtank voor 30 ballonnen
Heliumtank voor 50 ballonnen
Heliuminhoud
0,1 m3
0,23 m3
0,42 m3
aantal ballonnen
aantal ballonnen
aantal ballonnen
Type ballon
Ronde latexballon gevuld tot 9" (22,86 cm)
12
30
50
Ronde latexballon gevuld tot 10" (25,4 cm)
8
22
35
Ronde latexballon gevuld tot 11" (27,9 cm)
6
16
27
Ronde reuzeballon 80 cm
X
1
1-2
Ronde reuzeballon 96 cm
X
X
ca. 1
Ronde reuzeballon 130 cm
X
X
X
Ronde reuzeballon 150 cm
X
X
X
Ronde reuzeballon 180 cm
X
X
X
Hartballon 12 cm
X
X
X
Hartballon 30 cm
10
25
40
Hartballon 43 cm
ca.3
7
13
Hartballon 61 cm
1
2
4
Hartballon 90 cm
X
1
1-2
Hartballon 140 cm
X
X
X
Folieballon 18" (45 cm)
6
16
27
Folieballon cijfer/letter 100 cm
1
3-4
4-6
Folieballon hart 90 cm
X
2
3-4

 
X = ongeschikt om te vullen met onze heliumproducten